kapriz


    1. azərbaycan dilində qarşılığı naz etmək mənası olsa da ara-sıra rast gəldiyimiz bu ifadə latınca caper yəni keçi sözündən əmələ gəlib.sonradan fransızcaya kapris olaraq keçən bu söz keçilərin nizamsız yerişlərinə əsasən adlandırılıb


hamısını göstər