kəcrəftar


  1. Bu sifarişi verən: çernyayevski

  Fars sözü olub, pis rəftar edən, yola getməyən mənasında işlənən söz.
  Xüsusilə, 18-19-cu əsrlərdə şairlərin nitqində çox işlənən sözlərdən biri olub. molla pənah vaqifin bax rədifli qəzəlində rast gələ bilərik:
  Ey vidadi, gərdişü-dövrani-kəcrəftarə bax!
  Ruzigarə qıl tamaşa, karə bax, kirdarə bax!

  Və ya qasım bəy zakirin sana şeirində:
  Əcəb bihəyadır çərxi-kəcrəftar,
  Hər ayda bir hilal eylər aşikar;
  Şəksiz sənin ilə ədavəti var,
  Göstərir düşəndə qaşqabaq sana.

4 əjdaha

23.08.2020 00:53 reyn


hamısını göstər