makiyaj etməyən qızlar


    42. tənbəl qızlardır, həvəsləri olmur makiaj eləməyə
    ikinci tipləri özləri ilə barışmışlardır "bəyənən belə də bəyənir" prinsipinə əsaslanan qızlardır.
    bacarmayanlardır.
    dördüncü isə çox gözəl olanlardır ki, onların ehtiyacları yoxdur artıq makiaja


hamısını göstər