intihar edəcək adama məsləhətlər


    78. Tez elə, nə qədər ki cəsarətin itməyib


hamısını göstər