yazarların paylaşmaq istədikləri şeirlər


  199. Saxla işvə-nazını
  Şərab ver, şərab
  Gülüşlərin gizlədə bilmədi
  Gözlərinin dibindəki kədəri
  Saçlarının sızıltısını
  Örtə bilməyib boyaq
  Yanaqların titrəyir
  Dodaqların oyaq
  Sən məni xoşbəxt edə bilməzsən.

  Şərab ver, şərab
  indi şampan şərabı kimi
  Köpüklü gecələr
  Bizə yaddır
  indi şeirlərim çırpınır
  Alın yazımdakı misralar arasında
  indi dünyanın
  Bizə əcdaha gözüylə
  Baxdığı vaxtdır
  Şərab ver, şərab.

  Həyat düsturumuzda
  Nələrsə çatmayıb
  Çıx get
  Görünmə gözümə
  Bu qara sevdalar qəbiristanlığında

  Səni elə indicə
  Buradaca
  itirəcəyəm
  Azdıracam bir şərab dumanlığında
  Qeyb edəcəm

  Şə…rab ver, şə…rab.
  yafəs türksəsbir gecənin nağılı


hamısını göstər