droit du seigneur


    1. Droit du seigneur-lordun haqqı. ilk gecənin haqqı da adlandıra bilərik. Bu qanunun məğzi lordun tabeçiliyi altında olan qadınlarla qanun adı altında birlikdə olmasıdır. Hələ bunun bir üst variantı da var, kişi kənizin evlənirsə və onun arvadı sənə xoş gəlirsə “lordun haqqı” sağ olsun, ilk gecə o sənindir. Elə lord olub ki, evlənən yeni cütlüyü “lordun haqqı” ilə hədələyib və deyib ki, gəlinin cehizindən ona pay verilməsə, ilk gecəni özü həll edəcək. Bu məqsədlə evlilik mərasimi həyata keçirən din xadimləri cütlüyə bəzən ilk gecəni qadağan edirmiş ki, “bəlkə ağan gələr, haqqı olanı alar.”
    Əsasən orta əsrlərdə mövcudluğu təsdiqlənmiş zadəganlar, lordlar, yüksək təbəqənin şəxsləri tərəfindən istifadə edilən haqq, hüquq olub. Avropada mövcud olmaqla bərabər, haqqında ən çox məlumatımız olduğu bölgələr Fransa və Şotlandiyadır.
    Ps: adı mənim dadı sənin?


hamısını göstər

sən də yaz!