sinkretizm


    2. aşıq sənəti də sinkretik sənət sayılır.çünki bu yaradıcılıqda aşıq həm söz qoşur,həm çalıb oxuyur,həm də rəqs edir.


hamısını göstər