ölü dil


    2. Dilçilikdə istifadə olunan anlayış olub, bir vaxtlar müəyyən bir xalq tərəfindən istifadə olunmuş, daha sonra yavaş-yavaş sıradan çıxan dilə deyilir. Antonimi canlı dil anlayışıdır ki, hal-hazırda insanların gündəlik ünsiyyətində istifadə etdiyi dildir.
    Ölü dil deyəndə ağlımıza ilk gələn latın dili olur. Bundan başqa, şumer, akkad, qot, urartu, hun, sak, midiya, Prussiya dillərini göstərmək olar.


    Haqqında belə qəşəng bir məqalə var:
    https://bilingua.io/the-6-coolest-dead-languages

6 əjdaha

19.08.2020 03:03 reyn


hamısını göstər