sinif nümayəndəsi


    10. 4,5 il müddətinə bu vəzifədə ( : d ) olmuşam.Yadıma gəlir,müəllimə "ayaqlarını yellədənləri də qeyd edim?" deyə soruşub "hə" cavabını almışdım. sonra demək olar ki, 80% sinfin adını siyahıya köçürmüşdüm. (sözümə baxmırdılar,ayaqları göydə gedib gəlirdi) Müəllim gələndə də məğrur şəkildə ləyaqətli bir işi yerinə yetirmişəmmiş kimi vərəqi təhvil verdim.

5 əjdaha

03.09.2020 18:37 fid


hamısını göstər