nəsiminin dindar olması


    10. Nəsimi əlbəttə dindar idi, amma müsəlman deyildi. Nəsimi və onun tərəfdarları panteist düşüncəyə sahib idilər. panteizmə görə tanrı əslində dünyanın özüdü, yəni biz özümüz də və ətrafımızda gördüyümüz hər şey də tanrının bir parçasıdı. Biz tanrıdan yaranmışıq, doyalı yolla biz özümüz də bir növ tanrıyıq. Sufilik, hürufilik bunlar panteist düşüncənin məhsulu olan fəlsəfi cərəyanlardı. Nəsimi "mən mülki cahan" qəzəlində də "ənəlhəq" fikrini, yəni "tanrı da mənəm, haqq da mənəm" fikrini aydın şəkildə ifadə edib.


hamısını göstər

sən də yaz!