ermənistanla azərbaycanın müharibə eləmədiyi alternativ reallıq


    2. Belə bir alternativ reallığın ola biləcəyi ütopik səslənsə də, maraq xatirinə bir iki fərziyyə irəli sürmək olar.

    Tarix boyu qonşusu ilə mübahisəli əlaqələri, müharibəsi və s. olmayan dövlət, yəqin ki, çox azdır. Bizim region da zatən hələ o tarixi mərhələni aşa bilməyib. Müharibə olmaması üçün bu iki xalqın təmsilçiləri çox təcrübəli və geniş baxış bucağına malik insanlar olmalıdır ki, sivil yollarla məsələni həll edə bilsinlər. Yoxsa, torpaq tarixən kimin olub, kim kimin torpağında dövlət qurub debatları edə-edə xalqlar artıq öz psixologiyalarını pozur. Hələ irredentism ermənilərdə elə iyrənc hal alıb ki, sağa-sola torpaq iddiaları atmaq bir yana, gənc nəsillərinə də təbliğ edirlər "Böyük Ermənistan" ideologiyasını. Bizdə heç olmasa "irəvan bizimdi", "Ermənistan komple bizimdi", "Borçalı bizimdi", "Tiflis bizimdi", "Dərbənd bizimdi", "Cənubi Azərbaycan bizimdi" kimi söhbətlər aparsaq da heç olmasa seperatist fəaliyyətimiz olmayıb indiyə kimi. Ümumiyyətlə, bunlar çox səviyyəsiz söhbətlərdir, bu dəqiqə dünyada kim kimin torpağında yaşayır məlum deyil onsuz, qoyun insanlar yaşasın. Artıq beynəlxalq sərhədlər tanınıb, "bizimdir" təfəkkürünü yığışdırmaq lazımdır.

    Belə bir alternativ reallıqda, yəqin ki rahat nəfəs alıb, daxili problemlərimizə fokuslana bilərdik. Bu hər iki dövlət də uzun illər Rusiyanın orbitində yaşamamış olardı.


hamısını göstər