dilimizin ən böyük problemləri


    5. Dilçilik institutu operativ iş görmədiyindən dolayı dilimizin leksikonunda çatışmazlıq tez nəzərə çarpır. Azərbaycan dili Deyildiyi qədər kasad deyil, ədəbi nümunələri diqqətdən keçirəndə nə qədər yeni sözlər öyrənirəm, bunların arasında ərəb mənşəli, fars mənşəli, rus-avropa mənşəli nümunələrə də rast gəlmək olar. Fikrimcə, dilin alınma sözlər hesabına inkişafı pis yol deyil, əlbəttə, hər kəs istəyər ki, türk mənşəli sözlər üstünlük əldə etsin, amma yaşadığımız regionda türklərin üstünlüyü rus və ərəb-farslardan dəfələrlə az olub, bu da dilimizə təsir göstərib.
    Bu gün məsələni həll etmək institutun boynuna düşür, onların irəli sürdüyü təkliflər isə məsxərə obyektinə çevrilib. Məsələn, elə geyçim sözü. ilk eşidəndən qulağa xoş gəlmişdi, amma cəmiyyət bunu qəbul eləmədi. inkişaf üçün çalışmalıyıqsa, buna görə də məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır.


hamısını göstər

sən də yaz!