the book of mormon


  3. eramızdan əvvəl 2200-cü ildən, bizim eranın 421-ci ilinə kimi amerika qitəsində yaşayan peyğəmbərlərin doktrinalarının yazılı halda toplandığı iddia edilən, joseph smith tərəfindən yazılmış müqəddəs kitab.

  Joseph smithin iddiasına görə, peyğəmbərlər tərəfindən yazılmış lövhələri * son basdırmış olan peyğəmbər moroni joseph smithə mələk qiyafəsində görünərək həmin lövhələrin basdırıldığı yeri deyir, və ona həmin lövhələrdəki yazıları ingilis dilinə çevrilməsini göstəriş verir.

  Tarixçilər, geoloqlar, arxeoloqlar və bir çox elmi müəssisələr bu kitabı etibarlı mənbə hesab etmir. Bunların 4 əsas səbəbi var:
  1) Mormon kitabında adı çəkilən məkanlarla bilinənin üst-üstə düşməsi
  2) Mormon kitabında adı çəkilən heyvan, bitki, metal və texnologiyaların istifadəsi və mövcudluğunun Peleystosen exasıKolumb öncəsi amerikada heçbir sübutunun olmaması
  3) Hindilərlə yaxın şərq insanlarının arasında geniş yayılmış dil bağlılığının olmaması
  4) Hindilərin yaxın şərq insanları ilə dna bağının tapılmamasıhamısını göstər

sən də yaz!